เบอร์มงคล เบอร์สวย ในทางการตลาด

ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเบอร์สวย เบอร์มงคล ที่คุณควรทราบ

จากประสบการณ์การขายเบอร์สวยและเบอร์มงคลกว่าหลายปี ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ถึงค่านิยมในการใช้และการเลือกซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทั้งกับตนเองและลูกค้า หากย้อนไปในช่วงเวลา
หลายปีก่อน ความนิยมทางด้าน เบอร์โทรศัพท์สวยนั้นมีอยู่มาก เนื่องจากความเป็นรูปธรรมจับต้องได้ของ
เบอร์สวย เห็นได้ชัดเจน ผมเองก่อนหน้าได้เป็นเพียงผู้ใช้เบอร์สวยคนนึง ซึ่งเลือกเอาตามความพอใจ ซึ่ง
หมายถึงว่า สิ่งที่เราเห็นว่าสวย อาจจะไม่ได้สวย หรือมีมูลค่้ามากมายสำหรับผู้อื่น เลือกเบอร์สวยเอาตามที่
ใจชอบ แต่ผลจากการใช้เบอร์สวย อย่างชัดเจนก็คือ จำง่าย และมักจะได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้าง
พร้อมทั้งได้รับการบริการที่ดีเมื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เช่นเมื่อมีโทรศัพท์ 08x xx99999 โทรเข้ามา
แม้ตัวเราเองยัง มองว่าผู้ใช้เบอร์สวยเช่นนี้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่จะหามาครอบครองได้ง่ายๆ
จึงมักได้รับการตอบสนองที่ดีกว่า มองในเชิงธุรกิจกลับยิ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการ
ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นในนามบัตร ป้ายโฆษณา การโฆษณาทางทีวี วิทยุ หรือแม้กระทั่งในโลกโซเชี่ยล
ในปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจมีมากมาย ในทุกแขนง เราอาจมีเวลาเพียง 2 วินาทีในการขับรถผ่าน
ป้านโฆษณาตามท้องถนน หรือทางด่วน การชิงความได้เปรียบในการใช้เบอร์สวย ในการติดต่อจึงเป็นเรื่อง
ที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แม้ในปัจจุบัน กระแสทางด้านเบอร์มงคล จะดึงดูดความสนใจผู้ใช้เบอร์
โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างสูง แต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องได้ ยังคงต้องยอมรับว่า เบอร์สวย ยังคงทำ
หน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอมา หากแต่คุณใส่ใจ ที่จะใช้ศิลปะในการเลือกซื้อเบอร์สวยให้เหมาะสมตาม
ธุรกิจและงบประมาณ เชื่อว่าส่งผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อธุรกิจและการใช้งานส่วนตัวได้แน่ๆ

ว่ากันต่อด้วยเรื่องเบอร์มงคล ที่เป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่ากระแสแห่งเบอร์มงคลนั้นมาแรงมาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้จากมีผู้มีชื่อเสียงมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจ วงการดารา หรือผู้คนทั่วไปได้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่อง เบอร์มงคล ไม่ว่าจะเป็น
เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน หรือแม้กระทั่งเลขบัตรประชาชน จนมีผู้ทำนาย นักจัดวาง
เบอร์มงคลเกิดขึ้นมากมาย ต้องขอกล่าวตามตรงว่า เรื่องของเบอร์มงคลเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆ ซึ่งเป็น
ค่านิยมของคนไทยมาตั้งแต่อดีต เรื่องของความเชื่อก็คือความเชื่อ อย่างเช่นคนเชื่อว่าทำดีได้ดี ก็เป็นเรื่อง
ที่พิสูจน์ไม่ได้ เราแค่ทำดี แล้วเชื่อว่าจะได้ดี หากแค่นี้ พอใจไม่ทุกข์ ก็เป็นเรื่องที่ดี ในเชิงของเบอร์มงคลก็
เช่นกัน ผมเองมักมีลูกค้าถามว่า เบอร์นี้ใช้แล้วดีไหม ผลรวมดีจำเป็นไหม ซึ่งผมเองมักจะตอบว่าผมใช้แล้ว
สบายใจก็พอใจล่ะ เมื่อเราเลือกสิ่งใดหวังสิ่งใด ทั้งหมดทั้งมวลควรเป็นองค์รวม เช่น อยากเปลี่ยนเบอร์มงคล
นั่นหมายถึงว่าคุณอยากเปลี่ยนชีวิต อยากรวย คุณอาจมีแรงจูงใจที่อยากจะเปลี่ยน มากกว่าคนที่ไม่อยาก
เปลี่ยนเบอร์มงคล การกระทำต่างๆจะส่งผลต่อความเชื่อในเบอร์มงคลของคุณ หากอยากเปลี่ยนชีวิต แต่ยัง
คงเป็นคนไม่รักษาคำพูด ยังคงทำสิ่งที่ขัดแย้งต่อความเชื่อของคุณ ผลลัพธ์คงไม่เป็นไปในทางที่ดีแน่ๆ
ผมเองมักแนะนำลูกค้าที่ซื้อเบอร์มงคลให้เลือกตามเหมาะสม ตามความเชื่อที่มีต่ออาจารย์ นักวางเบอร์
แต่ละท่านที่คุณศรัทธา แต่การปฏิบัติก็ควรสอดคล้องและไม่ก่อให้เกิดทุกข์เช่น อยากได้เบอร์มงคล แต่ไป
ขโมยมา หรืออยากได้เบอร์มงคลแบบระบุตรงตำแหน่ง 7 หลัก หรือราคาสูงซึ่งคงไม่ง่ายนักที่จะหามาครอบครอง
สุดท้ายอาจเสียเวลาเปล่า และมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น บางคนเลือกซื้อเบอร์มงคลไปแล้ว ก็นั่งคาดหวัง
นั่งจับผิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเบอร์มงคลรึเปล่า อย่างนี้ก็ทุกข์ตั้งแต่เริ่มใช้แล้ว สำหรับผมเองเชื่อว่าสิ่งที่เป็น
มงคลที่สุดเป็นเรื่องของจิตใจของตัวเราเอง ส่วนเบอร์โทรศัพท์หรือสิ่งมงคลอื่นก็เปรียบได้ดัง อาภรณ์เครื่อง
ประดับที่จะส่งเสริมให้เป็นไปดังที่ใจเราอยากเป็น เหมือนคุณมองหาสินค้า Brand name หรือรถยนต์หรูหรา
หรือ รถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางเท่านั้น ก็เป็นสิ่งที่คุณเลือก คุณอยากจะเป็น สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้คุณดำเนิน
ชีวิตได้ด้วยความสะดวกสบาย ตามที่ใจปรารถนา หากแต่เบอร์มงคลเป็นเรื่องที่คุณปรารถนาในด้านจิตใจ
และสิ่งที่อยากให้เกิดในอนาคต ความเชื่อที่แรงกล้าจะทำให้มีโอกาสเป็นไปตามที่ต้องการ

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *