เบอร์มงคล

วิธีเลือกเบอร์มงคลให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเอง

เบอร์มงคลแบบไหนที่ต้องใช้ให้เหมาะกับเราแต่ละคน

ตัวเลขเป็นศาสตร์แห่งความเชื่ออย่างหนึ่งของมนุษย์ แต่ละคนมีตัวเลขประจำกายหลากหลายชนิด อาทิ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บ้าน เลขที่ห้อง ทะเบียนรถ เลขบัญชี เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้ สำหรับกลุ่มคนที่มีความเชื่อแล้ว มักเสาะแสวงหาตัวเลขที่ดีเป็นมงคลมาเสริมให้ดวงชะตา ชีวิต รุ่งโรจน์ ไร้ซึ่งปัญหา เสมือนเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อโชคชะตา เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี ทำให้คำกล่าว ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ยังคงใช้ได้เสมอ ในปัจจุบันนี้ตัวเลขเบอร์มงคล ถือเป็นตัวเลขกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของทุกคนที่ขาดไม่ได้สำหรับการติดต่อสื่อสารไปเสียแล้วด้วย จากตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ 10 หลักนี้ จะมีวิธีเลือกเบอร์มงคลให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แต่ละคนอย่างไร วันนี้ทางเว็บไซต์ตลาดซิมจะพาไปดูกัน!

ศาสตร์ตัวเลขของเบอร์มงคล

ศาสตร์ตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์ มักได้ยิน 2 คำอยู่บ่อย ๆ ก็คือ เบอร์สวย และเบอร์มงคล เบอร์สวยจะเห็นเป็นรูปธรรม เป็นเบอร์ตัวเลขที่จดจำง่ายมักใช้เป็นเหตุผลในการเลือกเบอร์โทรศัพท์เชิงธุรกิจ คนใช้งานมั่นใจ มีตัวเลขที่ตนเองชื่นชอบ มีตัวเลขที่เป็นที่นิยม เช่น เลข 8 หรือ เลข 9 เป็นต้น แต่สำหรับเบอร์มงคลแล้ว ถือเป็นนามธรรมอยู่ภายใต้ความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็นความเชื่อที่ว่า เบอร์มงคลจะเสริมพลัง ดวงชะตา เป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ได้ครอบครอง ทำอะไรแล้วจะสำเร็จราบรื่น ลุล่วง โชติช่วง ชัชวาล มีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิต แต่ละตำรา แต่ละโหราจารย์ จะมีหลักคิดคำนวณเบอร์มงคลที่แตกต่างกัน มีทั้งที่ตีความหมายของเลขเดี่ยวหรือคำนวณตัวเลขรวม ดังนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์มงคลจึงได้รับความนิยม ผู้ที่มีความเชื่อดังกล่าวจึงมักติดต่อ เสาะหา มาครอบครอง เพื่อเปลี่ยนดวงชะตา เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม

เบอร์มงคลกับไลฟ์สไตล์ สัมพันธ์กันอย่างไร

ไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะการเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม ความจำเป็นของแต่ละคน โดยแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน การใช้เวลาว่าง การแต่งตัว อาชีพการงาน เป็นต้น บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม มุมมอง การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลแสดงเป็นอัตลักษณ์บุคคล อุปนิสัย ความเป็นตัวตน จากลักษณะเหล่านี้หากต้องการเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นเบอร์มงคลมาเปลี่ยนแปลงหรือเสริมพลังชีวิตให้เป็นด้านบวกแล้ว ถือเป็นการเสริมกำลังใจให้ดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เป็นคุณไม่เกิดโทษ แล้วแต่ละไลฟ์สไตล์ เลือกเบอร์มงคลอย่างไรดี

เบอร์มงคล โดยดูความหมายจากตัวเลขเดี่ยว 0-9 ดังนี้

 • เลข 0 คนที่ใช้มักเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง เชื่อมั่นในตัวเอง ทันสมัย อินเทรนด์ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • เลข 1 คนที่ใช้มักเป็นผู้นำ หัวหน้า มีอำนาจบารมี มั่นใจในตัวเอง เด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสีย ท้าทาย เฉลียวฉลาด
 • เลข 2 คนที่ใช้จะเป็นคนอ่อนน้อม นุ่มนวล อ่อนหวาน มีมนุษยสัมพันธ์ มองโลกแง่ดี มีจินตนาการ ไม่ชอบอยู่คนเดียว เป็นตัวเลขสำหรับสายงานออกแบบ
 • เลข 3 ตัวเลขแห่งนักสู้ ชอบแข่งขัน คล่องแคล่ว เหมาะกับแนวนักกีฬา ที่ต้องใช้ความอดทน ความกล้า แลกมาซึ่งชัยชนะ
 • เลข 4 เหมาะกับคนช่างพูด ช่างเจรจา พูดให้คนเชื่อถือ คนค้าขาย นักธุรกิจ คนไกล่เกลี่ย มักใช้ตัวเลขนี้
 • เลข 5 ใช้กับนักวิชาการ ครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ ผู้ซึ่งต้องเผยแพร่ความรู้ เป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้เสมอ
 • เลข 6 เป็นตัวเลขแห่งวงการบันเทิง ชอบงานศิลปะ รักสวยรักงาม ช่างแต่งหน้าทำผม นักร้องนักแสดง
 • เลข 7 ความหมายคือความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับผิดชอบสูง ตรงไปตรงมา
 • เลข 8 แสดงถึงการใช้อารมณ์ นักเลง เหมาะกับธุรกิจสีเทา
 • เลข 9 เลขมงคลและโชคลาภ มักเป็นคนมีสัมผัสพิเศษ ทำอะไรแปลกแหวกแนว

เบอร์มงคล โดยดูความหมายของคู่ตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์

 • ตัวเลข 16 / 61 เบอร์มงคล 0xx-959-5916 หรือ 0xx-945-4561 เหมาะกับนักวิเคราะห์ วางแผน วางนโยบาย ควบคุมการผลิต นักบริหาร ควบคุมงานให้รอบคอบ รัดกุม
 • ตัวเลข 19 / 91 เบอร์มงคล 0xx-956-9419 หรือ 0xx-959-6191 เหมาะกับผู้นำทั้งหลาย ต้องคอยควบคุมดูแลลูกน้อง เสริมศักยภาพ อำนาจบารมี เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ
 • ตัวเลข 24 / 42 เบอร์มงคล 0xx-924-6624 หรือ 0xx-939-5142 เหมาะกับนักแสดง นักร้อง นักกิจกรรม คนอาชีพบริการ เป็นตัวเลขเมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่ ต้องการการยอมรับในสังคม เข้ากับคนหมู่มากได้ดี ชอบเฮฮา สังสรรค์
 • ตัวเลข 46 / 64 เบอร์มงคล 0xx-989-2246 หรือ 0xx-829-5464 เหมาะกับงานขาย ดารา นักร้อง นักแสดง ต้องการให้มีคนรักคนเมตตา
 • ตัวเลข 59 /95 เบอร์มงคล 0xx-865-9659 หรือ 0xx-791-6595 เหมาะกับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน เช่น นักโปรแกรมเมอร์


เบอร์มงคล โดยดูความหมายจากผลรวมตัวเลขทั้ง 10 ตัวของเบอร์โทรศัพท์

 • เบอร์มงคล 0xx-232-7474 หรือ 0xx-232-8338 ผลรวมเท่ากับ 38 เหมาะกับคนที่ชอบเสี่ยงโชค ชอบการลงทุน หุ้น การเงิน การธนาคาร รับกับภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจได้ หรือทำธุรกิจออนไลน์
 • เบอร์มงคล 0xx-946-5661 หรือ 0xx-949-1464 ผลรวมเท่ากับ 45 เหมาะกับคนที่ต้องการชื่อเสียงและอำนาจ หัวหน้างาน มีลูกน้องบริวารที่ต้องคอยควบคุมดูแล

วิธีเลือกเบอร์มงคลให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองทั้ง 3 แบบนี้ เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะกับชีวิตและการงานของตนเอง การเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์ ทั้งเบอร์สวยและเบอร์มงคลนั้น เป็นโหราศาสตร์ความเชื่อด้านตัวเลข ผู้ที่มีศรัทธาย่อมมักจะเห็นผลได้ชัดเจน หากใช้แล้วทำให้สบายใจมั่นใจขึ้นก็มิใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด แต่ไม่ว่าจะใช้ตัวเลขกับการดำรงชีวิตของตนอย่างไร ต้องตั้งมั่นในความดี ความสัตย์ ความสุจริต จึงจะช่วยส่งเสริม เพิ่มพลังงานบวกในชีวิต ให้ประสบแต่สิ่งดีดี มีโชคมีลาภ มีความรุ่งโรจน์ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน มีโอกาสที่ดีเข้ามาหา เพราะพลังบวกจะเกิดกับคนคิดดี พูดดี ทำดีเสมอ ความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมกำลังใจ แต่ความสำเร็จใด ๆ ย่อมมีปัจจัยแวดล้อมอีกหลายประการซึ่งเกิดจากการกระทำ ความตั้งใจ การศึกษาหาความรู้และความขยันหมั่นเพียร ของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ต้องตั้งมั่นในการทำดี แล้วมีเบอร์มงคลเป็นตัวเสริมพลัง ให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ดั่งใจมุ่งหวัง จะดีจริงหรือไม่ต้องใช้เวลาและวิจารณญาณพินิจพิเคราะห์ให้ดี ศาสตร์แห่งตัวเลขเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ

ตลาดซิม ขายเบอร์มงคล ขายเบอร์สวย เราคัดสรรเบอร์ที่ดีที่สุดไว้ที่นี่แล้ว เสริมสร้างพลังใจ ชีวิต การงาน ความรัก สุขภาพ ให้ดีขึ้น สามารถเลือกเบอร์ได้เอง เบอร์ที่เหมาะกับคุณ เบอร์ที่ชอบ เบอร์ที่ใช่ มีทุกเครือข่าย ทุกค่ายมือถือ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มงคล ais, เบอร์มงคล dtac, เบอร์มงคล true ทั้งแบบรายเดือนหรือเติมเงิน ทั้งเบอร์มงคลราคาถูก ตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสน สามารถตรวจสอบเบอร์มงคลได้ที่ https://www.taradsim.com/wp/mongkol_sim/ เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชีวิต

ปรึกษา สั่งซื้อเบอร์มงคล เบอร์โทรศัพท์สวย ๆ ติดต่อ ตลาดซิม
Line ID: taradsim
Tel: 091-564-6365